تولید و توزیع خوراک اماده و کنسانتره

قبل از بهره برداری از کارخانه خوراک، ضریب تبدیل(تبدیل دان به گوشت) در واحد های مرغداری بدلیل عدم دقت در ساخت خوراک، کمیت و کیفیت نهاده های مصرفی موجب افزایش دان مصرفی به هر قطعه مرغ میگردید که با بهره برداری از کارخانه خوراک، به ازای هر قطعه مرغ 500 گرم در دان مصرفی صرفه جویی میشود که با احتساب 800 هزار قطعه جوجه ریزی در هر دوره معادل 400 تن خوراک و در هر سال 1600 تن صرفه جویی میگردد که معادل 41.600.000.000 میلیون ریال صرفه جویی در بر خواهد داشت و با توجه به اینکه نهاده های مصرفی در خوراک طیور اکثرا وارداتی میباشند موجب صرفه جویی ارزی و کمک به اقتصاد کشور میگردد.

کنسانتره

همچنین مشکل آلوده شدن دان در مرغداریها بدلیل انبارداری نامناسب و ورود پرندگان و جوندگان به انبار مرغداری، دان تولیدی احتمال آلوده شدن به انواع باکتری ها از جمله سالمونلا را دارد ولی تولید خوراک در کارخانه به دلیل پخت با دمای 75 درجه توسط بخار و پاستوریزه شدن، دان تولیدی عاری از میکروبهای مضر میباشد و شکل فیزیکی خوراک باعث یکنواختی در مصرف خوراک و یکنواختی در وزن تولیدی میشود. همچنین اقداماتی از جمله راه اندازی کامیون های حمل دان با بونکر به مرغداری ها و تجهیز مرغداری ها به سیلو ذخیره دان فلزی بجهت بهداشتی بودن تولید، ارسال و نگهداری دان در مرغداری به بهداشتی شدن و تولید هرچه بیشتر کمک به سزایی کرده است.

تولید ماهانه 1800 تن خوراک آماده
تولید ماهانه 500 تن کنسانتره