زنجیره صبا مرغ نوآوران زنجان

زنجیره صبا مرغ نوآوران زنجان

ارائه کننده زنجیر کامل محصولات و خدمات صنعت طیور

توانمندی های صبا مرغ نوآوران

تولید و توزیع خوراک اماده و کنسانتره
تولید ماهانه 1800 تن خوراک آماده و تولید ماهانه 500 تن کنسانتره
پرورش مرغ
35 واحد مرغداری تحت پوشش فعلی این شرکت با حداقل900 هزار قطعه جوجه ریزی در ماه
کشتار، پخش و فروش مرغ
پخش و توزیع روزانه متوسط 40-50 تن مرغ گرم در سطح استان زنجان، استانهای همجوار، استان البرز و تهران
پشتیبانی و خدمات پس از فروش

مشاوره و راهنمایی مرغداران جهت پرورش مرغ گوشتی در تمام مراحل

درباره ما

زنجیره صبا مرغ نوآوران

” ارائه دهنده زنحیره کامل محصولات و خدمات صنعت طیور “

گروه صبا مرغ، از اوایل دهه 60 به همت جمعی از کارآفرینان دلسوز و متعهد شکل گرفته است و طی 30 سال اخیر علیرغم تمامی مشکلات و موانع موجود در کشور تلاش کرده است تا نقش خود را در افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال مولد در کشور ایفا نماید.

این شرکت هم اکنون زنجیره ای از محصولات و خدمات صنعت طیور را از پرورش مرغ، کشتار و بسته بندی، تولید دان و خوراک مرغ، را به صورت یکپارچه ارائه می کند.

کارکنان زنجیره صبا مرغ نوآوران
چرا ما را باید انتخاب بکنید

چشم انداز زنجیره صبا مرغ نوآوران زنجان

40+

سال سابقه

02

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

مشاوره و راهنمایی مرغداران جهت پرورش مرغ گوشتی در تمام مراحل

01

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

مشاوره و راهنمایی مرغداران جهت پرورش مرغ گوشتی در تمام مراحل

04

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

مشاوره و راهنمایی مرغداران جهت پرورش مرغ گوشتی در تمام مراحل

03

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

مشاوره و راهنمایی مرغداران جهت پرورش مرغ گوشتی در تمام مراحل

افتخارات صبا مرغ نوآوران

اخبار و مقالات