پرورش مرغ

35 واحد مرغداری تحت پوشش فعلی این شرکت با حداقل900 هزار قطعه جوجه ریزی در ماه
پرورش مرغ

قابلیت افزایش تا 3 میلیون قطعه جوجه ماهیانه بصورت مشارکتی با مرغداران

ارائه محصول سالم و با کیفیت به مصرف کنندگان با حداقل قیمت
ارائه محصول سالم و با کیفیت به مصرف کنندگان با حداقل قیمت